P&R và dịch vụ truyền thông

* Lập kế hoạch Truyền thông
* Họp báo
* Quan hệ Báo chí
* Vận động tài trợ
* Phát triển ý tưởng
* Định hướng nghệ thuật
* Thiết kế logo thương hiệu
* Sản xuất TVC, các ấn phẩm Quảng cáo, Quà tặng

Tổ chức sự kiện
* Tổ chức hội nghị khách hàng
* Tổ chức hội chợ
* Tổ chức hội nghị đại lý
* Tổ chức Lễ khánh thành, khai trương
* Tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm
* Tổ chức Show ca nhạc
* Tổ chức các chương trình giải trí


Tiếp thị trực tiếp
* Tổng hợp và báo cáo chương trình
* Xây dựng và quản lý dữ liệu
* Thiết kế chương trình, gửi thư khách hàng
* Giao hàng theo yêu cầu, và phát hành khuyến mại
* Nghiên cứu thị trường
* Dịch vụ trương bày hàng mẫu
* Hỗ trợ bán hàng
* Dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hệ thống
* Dịch vụ khách hàng bí mật
* Trung tâm tư vấn khách hàng qua điện thoại