Thẻ thay tên nhân viên mạ vàng nhật cường

  Thẻ thay tên kim loại mạ vàng:

A. Kích thước: 25x70mm

B. Chất liệu: kim loại Đồng đột dập hoặc ăn mòn mạ vàng, nikel, crom
C. Mặt trước thẻ in logo, tên công ty
D. Mặt sau có gắn ghim cài hoặc nam châm

Rất tiện lợi linh hoạt trong sử dụng.
Áp dụng cho khách sạn, cơ quan, ngân hàng, nhà hàng, cửa hàng...
thay đổi nội dung, tên nhân viên, mã số nhân viên.