Dây đeo thẻ New 10

   Dây đeo thẻ cao cấp

Chất liệu: Nylon

Kích thước: 860*12*0.5mm

Màu dây: Cam

Móc khóa: móc khóa nhựa cao cáp tiện dụng khi sử dụng

Nút chặn dây nhựa ABS cùng màu dây.