Dây đeo thẻ nhân viên in chuyển nhiệt 004

     Dây đeo thẻ COCA-COLA

A. Chất liệu: nylon or poly

B. Kích thước: 15*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa kim loại