Dây đeo thẻ nhân viên in chuyển nhiệt 015

 Dây đeo thẻ  VTC DIGICOM

A. Chất liệu: nylon or poly

B. Kích thước: 15*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa Kim loại