Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt 024

 Dây đeo thẻ SAMJUMS

A. Chất liệu: Polyester

B. Kích thước: 10*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa kim loại hai đầu móc, yoyo in logo