Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt 32

   Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt

A. Chất liệu: Polyester

B. Kích thước: 15*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa kim loại .