Dây thẻ in chuyển nhiệt 028

   Dây đeo thẻ FPT

A. Chất liệu: Polyester

B. Kích thước: 20*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa kim loại .