Dây đeo thẻ ABBank

   Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt

A. Chất liệu: Polyester

B. Kích thước: 15*900*0.65mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt theo thiết kế, không hạn chế màu sắc

D. phụ kiện: Móc khóa nhựa ABS trắng, ghi xám, đen