Bao đeo thẻ nhân viên xanh dương dọc

    Bao đeo thẻ nhân viên 

 Kích thước: 54*86mm (dọc)

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Xanh dương, dọc 1 mặt