Bao đựng thẻ nhân viên mica 08

   Bao đeo thẻ nhân viên nhựa cứng (New)

Kích thước: 86*54mm (dọc)

Chất liệu: nhựa trong cao cấp

Màu sắc: Trong