Bao đựng thẻ nhân viên mica 06

 Bao đeo thẻ nhân viên (New)

Kích thước: 90*60mm (dọc)

Chất liệu: nhựa trong cao cấp

Màu sắc: hai mặt trong