Bao đựng thẻ nhân viên màu ghi xám

   Bao đeo thẻ nhân viên (New)

 Kích thước: 90*60mm

Chất liệu: giả da

Màu sắc: ghi xám