Bao đeo thẻ nhân viên nhựa dẻo cao cấp ngang

  Bao đeo thẻ nhựa dẻo

Kích thước: 88*56mm

Chất liệu: nhựa dẻo siêu bền