Bao đeo thẻ nhựa mềm 01

  Bao đeo thẻ nhân viên nhựa mềm (New)

 Kích thước: 90*60mm (dọc)

Chất liệu: nhựa trong cao cấp

Màu sắc: Trong

Ưu điểm:

Có thể dùng cả cho thẻ dọc và thẻ ngang