Bao thẻ nhân viên xanh dương ngang 1 mặt

   Bao đeo thẻ nhân viên 

 Kích thước: 60*90mm (ngang)

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Xanh dương

Trong một mặt